Runderslachthuis

Het slachten van runderen en kalveren gebeurt op dinsdag en vrijdag.
De dieren moeten die dagen binnengebracht worden voor 12u.

Runderen worden enkel in loonslachting geslacht en kunnen door ons in zijn 4 kwartieren naar huis worden gebracht. (niet voor particuliere slachtingen)

Het slachthuis beschikt over ruime stallen met de nodige drinkvoorzieningen voor de dieren.
 

Meer informatie over ons varkensslachthuis.

Meer informatie over onze particuliere slachting.